Gayatri Mata

Gayatri Mata

Aarti shri gayatri ji ki |
gyan deep aur shraddha ki bati |
so bhakti hi poorti kare jahn ghee ki ||
aarti...

manas ki shuchi thal ke upar |
devi ki joti jage, jahn neeki ||
aarti...

shuddh manorath ke jahan ghanta |
baje kare puri aashu hi ki ||
aarti...

jake samaksh hamein tihoon lok kai |
gaddi mile tabhoon lage phiki ||
aarti...

sankat aave na paas kabau tinhein |
sampada au sukh ki bane leekee ||
aarti …

aarti prem so nem son kari |
dhyavahin moorti brahma lali ki ||
aarti…