Jai ganesh jai ganesh

Jai ganesh jai ganesh

Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesg deva
Mata jaki parwati
Pita maha deva

Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesg deva
Mata jaki parwati
Pita maha deva

Ek dant daya want
Char bhuuja dhari

Ek dant daya want
Char bhuuja dhari

Mathe sindor shoye
Muse ki sawari
Pan chadhe Phool Chadhe
Aur Chadhe Mewa
Laduan ko bhog lage
Sant kare seva

Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesg deva
Mata jaki parwati
Pita maha deva

Andhan ko aankh det
Kodhin ko kaya
Andhan ko aankh det
Kodhin ko kaya

Bajhan ko purta det
Nirdhan ko maya

Surya Shaam Sharan aaye
Safal ki jiye sewa

Jai ganesh jai ganesh
Jai ganesg deva
Mata jaki parwati
Pita maha deva

Bolo Ganpti bappa ki Jai