Shri ramayanji ki

Shri Ramayanji ki Aarti

Aarti shri ramayan ji ki,
keerti kalit lalit siya pi ki ||

gavat bramhadik muni narad,
valmiki vigyan visarad |
suk sankadi shesh aru saarad,
barni pavansut keerti neeki ||1||

aarti shri ramayan ji ki...
gavat ved puran ashtdas,
chahon shastra sab granthan ko ras |
munijan dhan santan ko sarbas,
sar ans sammat sabhi ki ||2||

aarti shri ramayan ji ki…
gavat santat sambhu bhavani,
aru ghatsambhav muni vigyani |
vyas aadi kavibarj bakhani,
kaagbhusundi garud ke hi ki ||3||

aarti shri ramayan ji ki...
kali mal karni vishayras phiki,
subhag singar mukti jubati ki |
dalan rog bhav bhuri amee ki,
taat maat sab vidhi tulsi ki ||4||

aarti shri ramayan ji ki…